ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ




Skip Navigation Links
Αρχική
ΠροσωπικόExpand Προσωπικό
Εργαστήρια
Εξοπλισμός
Νέα-ΑνακοινώσειςExpand Νέα-Ανακοινώσεις
Επικοινωνία





Άρδευση με επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα

Click title for pdf

Λέξεις κλειδιά: επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα, αστικά λύματα, άρδευση, χρήση υποβαθμισμένων νερών, αλατούχα νερά

Α. Πανώρας & Α. Ηλίας

Θεσσαλονίκη, 1999

        

Το προσωπικό του ΙΕΒ ασχολήθηκε επί σειρά ετών με το ζήτημα της χρήσης υποβαθμισμένων ποιοτικά νερών, όπως είναι τα επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα (ΕΥΑΑ) και τα αλατούχα νερά, στην άρδευση καλλιεργειών. Σχετικά με τη χρήση των ΕΥΑΑ κύρια σημεία ενδιαφέροντος αποτέλεσαν οι δοκιμές σε διάφορες καλλιέργειες (ζαχαρότευτλο, βαμβάκι, ηλίανθος, κριθάρι ως αμειψισπορά) και σε αστικό πράσινο, καθώς και οι επιπτώσεις στο έδαφος και τον αρδευτικό εξοπλισμό (φίλτρανση, στάγδην άρδευση).
Το προσωπικό του ΙΕΒ συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση τόσο της πρώτης νομοθεσίας της χώρας (ΚΥΑ οικ. 141937/7-3-2005) καθώς και αυτής που ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 354/8-3-2011), σχετικά με τη χρήση ΕΥΑΑ για άρδευση καλλιεργειών. Επιπλέον το προσωπικό του ΙΕΒ συμμετείχε ενεργά σε διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότης σχετικά με τη χρήση των ΕΥΑΑ στη γεωργία, ενώ αποτέλεσε το φορέα παρακολούθησης και ελέγχου της πιο εκτεταμένης μέχρι στιγμής χρήσης ΕΥΑΑ για άρδευση καλλιεργειών, στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης.
Τα τελευταία χρόνια το ΙΕΒ έχει μπει ενεργά στη διερεύνηση των επιδράσεων της χρήσης επεξεργασμένης ιλύος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, για τη βελτίωση προβληματικών εδαφών, ενώ συμμετέχει και σε σχετικές πιλοτικές εφαρμογές.

 





e-mail: dir.LRI@nagref.gr   -   Τηλ.: 2310.798790, 2310.798144   -   FAX: 2310.796352   -   57400 Σίνδος - Θεσσαλονίκη