ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Skip Navigation Links
Αρχική
ΠροσωπικόExpand Προσωπικό
Εργαστήρια
Εξοπλισμός
Νέα-ΑνακοινώσειςExpand Νέα-Ανακοινώσεις
Επικοινωνία

Εργαστήριο Φυσικοχημικών Δοκιμών Εδάφους - Νερού  - Φυτικών Ιστών

Το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων διαθέτει εργαστήριο χημικών αναλύσεων εδαφών, νερών και φυτικών ιστών, με διαπίστευση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 σε α) βασικές εδαφικές δοκιμές και β) δοκιμές δειγμάτων νερού (αριθμός πιστοποιητικού 536-2).

 • Εδάφη

  • EC, CaCO3, pH, CEC, Οργανική ουσία

  • Μηχανική ανάλυση (κοκομετρική σύσταση)

  • Υδατοδιαλυτά και ανταλλάξιμα ιόντα, SAR, ESP

  • Θρεπτικά

  • Ιχνοστοιχεία - Βαρέα μέταλλα

  • Αξιολόγηση κατάστασης εδαφών, σύσταση λίπανσης

 • Νερά

  • pH, EC, BOD, COD, K, Na, Ca, Mg

  • Cl, SO4, CO3, HCO3

  • P, N-NO3, N-NH4

  • Cu, Zn, Fe, Mn, B, Cr, Ni, Pb, Cd

  • ESP, SAR

  • Αξιολόγηση ποιότητας νερών

 • Φυτικοί ιστοί

  • N, P, K, Ca, Mg, B

  • Ιχνοστοιχεία - Βαρέα μέταλλα

  • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Εργαστήριο Φυσικών Ιδιοτήτων Εδαφών

Το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων διαθέτει εργαστήριο φυσικών ιδιοτήτων, για τον προσδιορισμό παραμέτρων και τη διεξαγωγή μετρήσεων σε εδάφη:

 • Υδατοϊκανότητα και σημείο μόνιμης μάρανσης

 • Εξαγωγή χαρακτηριστικής καμπύλης του εδάφους

 • Προσδιορισμός φαινόμενου ειδικού βάρους

 • Εργαστηριακός προσδιορισμός υδραυλικής αγωγιμότητας του εδάφουςe-mail: dir.LRI@nagref.gr   -   Τηλ.: 2310.798790, 2310.798144   -   FAX: 2310.796352   -   57400 Σίνδος - Θεσσαλονίκη